Cílem projektu je získat komplexní a empiricky ukotvený vhled do různých perspektiv, očekávání a zkušeností migrujících žen s těhotenstvím, porodem a raným rodičovstvím v České republice. Porod je zásadní životní událostí a významný bod kontaktu migrujících žen s českým zdravotnictvím.