Publikace

Texty

BALLAM, M., HAITH‐COOPER, M., PAŘÍZKOVÁ, A., WECKEND, M. J., FLEMING, V., ROOSALU, T., VRZINA, S. S. A concept analysis of the term migrant women in the context of pregnancy. International Journal of Nursing Practice, 2017, roč. 23, č. 6, s. 1-10. ISSN: 1322-7114

PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče.. In Sborník příspěvků; VI. ročník mezinárodní konference; Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017. s. 33-39. ISBN: 978-80-7394-646-3

PAŘÍZKOVÁ, A., HREŠANOVÁ, E., GLAJCHOVÁ, A. Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen. Sociologický časopis, 2018, roč. 54, č. 1, s. 63-99. ISSN: 0038-0288

GLAJCHOVÁ, A. Rekonceptualizace pojmu zranitelnosti a jeho užití coby analytického nástroje. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 10, č. 1, s. 7-25. ISSN: 1802-0364

HREŠANOVÁ, E, GLAJCHOVA, A. 2018. Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči. Gender a výzkum / Gender and Research, 2018, 19 (2): 75-101, http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2018.19.2.427


Prezentace

GLAJCHOVÁ, A. Immigrants as a vulnerable population: Constraints in provision of health care and interaction with health care providers. Portugal, Lisbon, 2016.

PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče. J. Boreckého 1167/27, České Budějovice, 2016.

PAŘÍZKOVÁ, A., HREŠANOVÁ, E. Research of maternal health. What we already know.. Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, 2016.

PAŘÍZKOVÁ, A. From expats to precarity. Migrant women and health care in the context of pregnancy and birth.. PANTEION University of Social and Political Sciences; 136 Syggrou Avenue, 17671 Athens, Greece, 2017.

HREŠANOVÁ, E., PAŘÍZKOVÁ, A. Migrace a porod: dvojí transice v intersekci statusů. Kulturka, Sedláčkova 15, Plzeň, 2017.

Pařízková, A., Hrešanová, E. Migrace, mobilita a reprodukční zdraví. Kulturka, Sedláčkova 15, Plzeň, 08.06.2017 – 08.06.2017.

PAŘÍZKOVÁ, A. Migrant pregnant body – risk as the visible issue.. Refettorio Hall of the Chamber of Deputies Via del Seminario 76, Rome, Italy, 2017.

PAŘÍZKOVÁ, A. Migrants and social work in matrix of precarity. Praha, Česká republika, 2017.

GLAJCHOVÁ, A. Vulnerability in the healthcare system: Communication between vulnerable patients and healthcare providers. Tarragona, Spain, 2017.

GLAJCHOVÁ, A. Zranitelnost v systému zdravotní péče: Migrantky jako zranitelné pacientky. Praha, 2017.

GLAJCHOVÁ, A. „Good“ patient or vulnerable patient: communication and ability to cooperate between patients and health care providers. Glasgow, United Kingdom, 2018.

HAITH-COOPER, M., BALAAM, M., PAŘÍZKOVÁ, A., WECKEND, M., FLEMING, V., ROOSALU, T., VRŽINA, S. A concept analysis of the term migrant women in the context of pregnancy. ISCTE-IUL, Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.

GLAJCHOVÁ, A. Communication, ability to cooperate and vulnerability: interaction between patients and health professionals from the intersectional perspective. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.

PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Migration, childbirth and trust: barriers and stigma in maternal and perinatal care.. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.

GLAJCHOVÁ, A. Vulnerability, communication and ability to cooperate between patients and healthcare professionals. Bratislava, Slovakia, 2018.

PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move in search for preferred birth services.. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.

PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move. Why midwives and pregnant women travel long distances.. ISCTE-IUL, Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.