Workshop

Katedra sociologie, FF ZČU

Migrace, mobilita a reprodukční zdraví

Migrace je proces, který je v mnoha různých rovinách spjat se zdravím dotyčných osob, přičemž obzvláště silně ovlivňuje reprodukční a perinatální zdraví migrujících žen a jejich dětí. V celé oblasti lidské reprodukce se nicméně v posledních cca dvaceti letech vyskytuje rostoucí mobilita lidských těl, tělesných substancí, objektů, technologií a vědění, které překračují hranice, včetně těch státních, proto, aby uspokojily rodičovské touhy a potřeby pomocí reprodukční medicíny a průmyslu (Krolokke et al. 2016). Pohyb napříč státními hranicemi, lokálními institucemi a v rámci globálních nerovností se však stává zdrojem rizik a zranitelnosti, je sférou obchodních zájmů, ale také nástrojem k hledání řešení.

České sociální vědy se výrazněji zaměřují na politické a ekonomické aspekty migrace než na tématiku zdraví. Tou se zabývají především v souvislosti se zdravotním pojištěním, jemuž jistou pozornost věnuje i veřejnost a média. Oblast reprodukčního zdraví i přes svou důležitost pro jednotlivce (zejména těch se zkušeností migrace či různých typů mobility) i pro společnost jako celek není v českém kontextu dostatečně reflektována.

Program

10:00 – 10:30 Zahájení
10:30 – 12:00Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.,Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.Migrace a porod: dvojí transice v intersekci statusů
PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.Vývoj a současný stav komerčního zdravotního pojištění migrantů v ČR
Mgr. Martina Štípková, Ph.D.Efekt zdravé migrantky: vliv země původu a vzdělání rodiček na porodní hmotnost
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.Migrace za zdravím: Reprodukční turistika osvobozující a omezující
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.Mgr. Martina BrokešováAsistovaná reprodukce jako dokonalé zrcadlo trendů motility pacientů/klientů z EU i odjinud
14:00 – 14:30Káva
14:30 – 15:30Mgr. Petra Ezzeddine Ph.D.„Jak najít duši“ – emoce v procesu nucené migrace
Mgr. Alena GlajchováMigrantky jako zranitelné pacientky
15:30 – 16:30Závěrečná diskuse

Workshop navazuje na výzkumný projekt „Migrace a zdraví matek: těhotenství, porod a rané rodičovství“ (Grantová agentura České republiky, grant č. 16-10953S, www.migraceporody.cz), který je propojen s EU COST Action IS1405 “Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)”, výzkumným rámcem financovaným Evropskou komisí. Workshop je finančně podpořen katedrou sociologie FF ZČU v Plzni.

Zpráva z workshopu je dostupná v časopise Gender a výzkum (také v online verzi):

Fárová, Nina, Alena Pařízková. 2018. „Na okraji propasti: situace migrantek v českém zdravotnictví.“ Gender a výzkum / Gender and Research 19 (1): 146-149