Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče

Prezentovaly jsme výsledky na konferenci pořádané na Jihočeské univerzitě.

Alena Pařízková, Alena Glajchová

Abstrakt

Těhotenství/porod a procesy migrace jsou dvě důležité tranzice, které společně vyúsťují v kumulaci možných rizik a znevýhodnění pro mmigrantky-a-zranitelnostatku i dítě. Být těhotnou migrantkou s sebou nese různou míru zranitelnosti, zejména ve vztahu k systému formální a neformální péče o zdraví. V příspěvku chceme představit faktory ovlivňující zranitelnost migrantek matek v cílové zemi. Argumentace formulujeme na základě rešerše 124 studií publikovaných v databázích odborných textů, které se zaměřují na situaci migrantek a jejich zdraví, jež je jedním ze základních lidských práv.